Команда Чугуївського громадського центру правосуддя презентувала* громадськості, ЗМІ, зацікавленим сторонам, органам влади та місцевого самоврядування результати своєї роботи впродовж цього року, а також поділилася планами на майбутнє.

Присутні на презентації дізналися, що у продовж року:

·        допомогу отримали близько 700 мешканців;

·        здійснено правовий супровід у 10 стратегічних та резонансних справах;

·        підготовлено 6 відеоконсультацій з актуальних правових питань;

·        створено окремий напрямок «Юрист по карантину»

·        проведено 6 успішних медіацій них справ.

Впродовж 2020 року Центр зарекомендував себе, як сталу платформу у спілкуванні громади з органами влади та суду для спільного вирішення проблем в громаді. Такі заходи сприяють зниженню соціальної напруги та сприяють формуванню довіри до влади.

Також, спільно з районною радою реалізувались заходи передбачені районною програмою «Підтримка громадського центру правосуддя», зокрема спільна участь у заходах, аналіз правових потреб громади, просвітницька діяльність.

Протягом 2020 року Центр налагодив взаємодію, ще з п’ятьма зацікавленими партнерами. Таким чином міжсекторальний пул партнерів Центру складає двадцять установ та організацій.

І це тільки незначна частина здобутків, досягнутих у співпраці з зацікавленими сторонами та громадськістю.

Підбиваючи підсумки щодо здобутків Центру, його команда поділилася і планами на майбутнє, серед яких, зокрема:

●      розширення можливостей інформування про свою діяльність (зокрема через публікації консультацій та інформації про роботу Центру у друкованих засобах масової інформації, поширення друкованої інформаційної продукції);

●      оцінки послуг та їх впливу на розвиток громади в цілому;

●      координація роботи партнерів, зокрема щодо перенаправлення клієнтів, інформування щодо послуг, відстеження «Шляху» клієнтів та збору зворотного зв’язку, у тому числі в умовах Пандемії.

●      Поширення інформації та успішних історій щодо можливостей альтернативного вирішення спорів;

●      поширення практичного досвіду Центру в інших громадах України, у тому числі шляхом розробки плану подальшої розбудови Центру, щодо географічного розширення діяльності громадських центрів правосуддя через заснування філії з повним функціоналом Громадського центру правосуддя на Сході України.

●       

Захід проведено за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». Погляди авторів, викладені у вказаній публікації, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки».