Мережі антикорупційних центрів стала відома інформація про можливе самовільне використання земельної ділянки р. Коломак Коломацького району Харківської області.

Так, виявлено самовільне використання земельної ділянки в водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі, водного об`єкту р. Коломак Коломацького району Харківської області, площами, 0,0784 га, 0,0115 га, 0,0059 га загальна площа яких становить 0,0958 га, та які знаходяться за межами населеного пункту поблизу с. Крамарівка Коломацького району Харківської області, поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 6323280612 : 00 : 000 :0010.

Вказані земельні ділянки самовільно зайняті за відсутності відповідного рішення про передачу вказаних земельних ділянок у власність або передання у користування (оренду) та за відсутності вчиненого правочину щодо них та державної реєстрації, чим порушено вимоги ст. ст. 60-61 Земельного кодексу України.

За даним фактом Мережа антикорупційних центрів звернулась до Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області, народних депутатів України, Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, Прокуратури Харківської області з вимогою провести перевірку використання земельної ділянки водного фонду та вжиття заходів щодо її звільнення.

Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Водокористувачі звільняються від відповідальності за порушення водного законодавства, якщо вони виникли внаслідок дії непереборних сил природи чи воєнних дій. 

Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи, винні у:

1) самовільному захопленні водних об’єктів;

2) забрудненні та засміченні вод;

3) порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду;

4) руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні природних умов поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій; 

5) введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об’єктів без очисних споруд чи пристроїв належної потужності;

6) недотриманні умов дозволу або порушенні правил спеціального водокористування;

7) самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин);

8) порушенні правил ведення державного обліку вод або перекрученні чи внесенні недостовірних відомостей в документи державної статистичної звітності;

9) пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, порушенні правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи;

10) незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об’єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому скиданні зворотних вод; 

11) використанні земель водного фонду не за призначенням;

12) неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на водних об’єктах;

13) відмові від надання (приховуванні) проектної документації та висновків щодо якості проектів підприємств, споруд та інших об’єктів, що можуть впливати на стан вод, а також актів і висновків комісій, які приймали об’єкт  в експлуатацію;

14) порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення.