На підставі чого здійснюється зняття з реєстрації місця проживання?
Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:
— заяви особи або її представника;
— рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
— свідоцтва про смерть;
— повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
— інших документів, які свідчать про припинення:
— підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;
— підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);
— підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Які документи подаються при знятті з реєстрації місця проживання?
1. Заява;
2. Паспорт (свідоцтво про народження до дитини, що не досягла 16 років);
3. Квитанцію про сплату адміністративного збору;
4. військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

Лише добровільно можна виселити особу?
Це найпростіший та найшвидший спосіб, але не єдиний.
Без згоди особи можна зняти з реєстрації:
• особу не члена сім’ї;
• особу члена сім’ї.

Чи є якась різниця кого знімати з реєстрації: члена сім’ї чи ні?
Так, зараз роздивимося різницю процедур.
Якщо особа, яка не є членом сім’ї власника, не погоджується на добровільне зняття з реєстрації місця проживання, власник житла має можливість в будь-який час звернутись до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням.
Після набрання судовим рішенням законної сили, власнику житла необхідно звернутись з рішенням суду та заявою про зняття з реєстрації місця проживання особи до органів реєстрації.

Хто вважається членом сім’ї?
До членів сім’ї власника належать його дружина/чоловік, їх діти і батьки. Також членами сім’ї може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з власником і ведуть з ним спільне господарство.
Водночас, незважаючи на відносну врегульованість даного питання на практиці виникають деякі неузгоджені запитання, зокрема, у випадку необхідності зняття з реєстрації колишнього чоловіка/дружину або інших членів сім’ї. В такому випадку, судова практика притримується позиції, що сам факт припинення сімейних відносин із власником (власниками) квартири не позбавляє колишніх членів його (їх) сім’ї права користуватися займаним приміщенням і не є підставою для їх виселення з цього жилого приміщення.
Право вимагати в судовому порядку виселення колишніх членів сім’ї власник жилого будинку (квартири) має лише за наявності певних обставин: систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням, або систематичним порушенням правил соціалістичного співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними в одній квартирі чи в одному будинку; або у зв‘язку з тривалою відсутністю за місцем реєстрації, про що буде йтись далі.

Якщо особа є членом сім’ї власника, то важливо врахувати власність (будинок/квартира) належать до державної/комунальної власності чи приватної?
У разі, якщо власність комунальна/державна, то якщо член сім’ї був відсутній без поважної причини понад 6 місяців, то це є підставою для виселення через суд.
У разі, якщо власність приватна, то член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності без поважної причини понад 1 рік.

Які докази можна привести для доведення відсутності особи в житловому приміщенні?
Що стосується доказової бази, то в даній ситуації найбільш поширеними доказами є акти, складені комісією квартирно-обслуговуючої організації, про непроживання відповідача у спірній квартирі в певний період (згідно із судовою практикою, достатньо складення 1-2 актів на кожні півроку, що підтверджують факт непроживання відповідача в квартирі в певний конкретний момент часу).
До цього, позивач повинен долучати докази місця реєстрації відповідача у квартирі, правовстановлюючі документи на квартиру (якщо вони наявні), квитанції про оплату комунальних витрат (це підтверджує відсутність участі відповідача в даному процесі) та письмові показання свідків (це можуть бути сусіди по квартирі чи будинку) про непроживання відповідача у спірній квартирі в певний період часу.
Окрім цього, останнім часом судами почали вимагатись від позивача надання відповіді із квартирно-обслуговуючої організації та поліції про відсутність звернень відповідача з приводу чинення йому перешкод з боку власника квартири. І хоч, посилаючись на конфіденційність, поліція не надає змістовної відповіді на дані звернення, однак суди приймають подібні «відписки» як належний доказ та задовільняють вимоги позивачів.
Прийняте позитивне рішення суду, що набрало законної сили і буде підставою для зняття особи з місця реєстрації.

#МПР
#Мережа_правового_розвитку
#Громадський_центр_правосуддя
#ГЦП
#USAID_LDN_first_cjc