Згідно з попередньою оцінкою, рівень прозорості прийняття рішень в рамках бюджетного процесу Слобожанської селищної об’єднаної територіальної громади є задовільним та складає 41%. До такого висновку дійшли експерти Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” за результатами моніторингу в межах проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні ”.

Слобожанська ОТГ оприлюднила бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів у всіх формах на офіційному сайті ради.

Рішення про затвердження бюджету на наступний рік(06.12.2017 року) оприлюднено на сайті селищної ради з усіма додатками.

Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на сайті селищної ради. Перелік цих паспортів відповідає переліку головних розпорядників та бюджетних програм, які вони виконують, зазначеному в Додатку 3 до рішення від 06.12.2017 року «Про затвердження бюджету на 2018 рік». Паспорти оприлюднені вчасно (15.12.2017), що відповідає строку оприлюднення, які визначені Наказом Міністерства фінансів №863 від 26.08.2014 р.

Проект бюджету громади на 2018 рік обговорювався на засіданні бюджетної комісії 04.12.2017 р., хоча протокол та відеозапис засідання бюджетної комісії на сайті громади не оприлюднено, але перешкод для громадян, які бажали відвідати засідання не було.

Залучення громадян до процесу прийняття рішень у громаді передбачено Статутом Слобожанської селищної ради, у якому закріплені процедури громадських (у т.ч. бюджетних) слухань. Там саме визначено порядок консультацій з громадськістю щодо попереднього проекту рішення про бюджет на стадії його формування. Однак, не дивлячись на це, бюджетні слухання громада не проводила.

Громада не має практики розробки «бюджету для громадян», як документу, який в простий та доступний спосіб, без технічної мови, з використанням візуалізації та значного спрощення складної інформації, розповів би про доходи та видатки бюджету на майбутній рік, пріоритети бюджетної політики, плани щодо фінансування інфраструктурних проектів і т.п.  Отже, активним громадянам, які не мають спеціальних знань у бюджетній структурі, майже неможливо повноцінно залучитись до бюджетних процесів та внести свої рекомендації або пропозиції.

Нажаль, Слобожанська громада маючи інтерактивну он-лайн-платформу щодо візуалізації бюджету, де містяться графіки, діаграми, інші уточнення показників доходів та видатків бюджету, їх темпів та динаміки не використовує її для отримання коментарів від громадян, що також вказує на те, що громадяни майже позбавлені можливості бути залученими до бюджетних обговорень.

Підсумовуючи вищевикладене, можна прийти до висновку, що орган місцевого самоврядування вживає заходів з метою залучення громади до формування прозорості прийняття рішень, але все ж таки результати не бездоганні.

Для покращення оцінки прозорості прийняття рішень рекомендуємо:

Стенограму або аудіо/відеозапис засідання комісії, на якому відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет  має оприлюднюватися на сайті у вигляді, наприклад, прямого посилання на канал Youtube, де вони розміщені;

«Бюджетні слухання» треба проводити щорічно та заздалегідь, до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на плановий рік, який виноситься на розгляд депутатського корпусу;

запровадити практику розробки та поширення серед жителів громади «Бюджету для громадян». Для цього необхідно залучити фахових експертів для навчання з тематики опанування цим новим для України інструментарієм, провести тренінги та семінари;

— існуючі інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету слід доповнити он-лайн-інструментами для отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет.

* Стаття підготована в рамках проекту «Доброчесні громади»,яка реалізується громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

Програма USAID DOBRE спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залучення громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. Програма працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській.