Згідно з попередньою оцінкою, рівень прозорості прийняття рішень в рамках бюджетного процесу Мереф’янської міської об’єднаної територіальної громади є задовільним та складає 37%. До такого висновку дійшли експерти Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” за результатами моніторингу в межах проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні ”.

Мереф’янська ОТГ взагалі не оприлюднює проектів рішень про бюджет на своєму офіційному сайті. Таким чином, із його текстом до ухвалення не має можливості ознайомитись.

Мереф’янська ОТГ не оприлюднила бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів. У Мереф’янської міської ради всього один розпорядник – виконавчий комітет, але бюджетні запити на сайті цього розпорядника відсутні.

Рішення про затвердження бюджету на наступний рік(22.12.2017 року) оприлюднено на сайті міської ради з усіма додатками. Однак встановити час його оприлюднення неможливо.

Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на сайті міської ради. Перелік цих паспортів відповідає переліку головних розпорядників та бюджетних програм, які вони виконують, зазначеному в Додатку 3 до рішення від 06.12.2017 року «Про затвердження бюджету на 2018 рік». Однак встановити час оприлюднення паспортів неможливо тому не можна стверджувати, що строки оприлюднення, які визначені Наказом Міністерства фінансів №863 від 26.08.2014 р., відповідають законодавству.

Проект бюджету громади на 2018 рік обговорювався на засіданні бюджетної комісії 19.12.2017 р., хоча анонс та відеозапис засідання бюджетної комісії на сайті громади не оприлюднено, але перешкод для громадян, які бажали відвідати засідання не було.

Залучення громадян до процесу прийняття рішень у громаді передбачено Положенням про консультації з громадськістю в Мереф’янській міській об’єднаній територіальній громаді. Бюджетні слухання громада проводила, але не оприлюднила звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян до проекту рішення про бюджет, отриманих в рамках «бюджетних слухань» та обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування отриманих пропозицій.

Громада не має практики розробки «бюджету для громадян», як документу, який в простий та доступний спосіб, без технічної мови, з використанням візуалізації та значного спрощення складної інформації, розповів би про доходи та видатки бюджету на майбутній рік, пріоритети міської бюджетної політики, плани щодо фінансування інфраструктурних проектів і т.п.  Отже, активним громадянам, які не мають спеціальних знань у бюджетній структурі, майже неможливо повноцінно залучитись до бюджетних процесів та внести свої рекомендації або пропозиції.

Громада маючи інтерактивну он-лайн-платформу щодо візуалізації бюджету, де містяться графіки, діаграми, інші уточнення показників доходів та видатків міського бюджету, їх темпів та динаміки не використовує її для отримання коментарів від громадян, що також вказує на те, що громадяни майже позбавлені можливості бути залученими до бюджетних обговорень.

Підсумовуючи вищевикладене, можна прийти до висновку, що орган місцевого самоврядування вживає заходів з метою залучення громади до формування прозорості прийняття рішень, але все ж таки результати не бездоганні.

Для покращення оцінки прозорості прийняття рішень рекомендуємо:

— оприлюднювати проекти всіх рішень про бюджет разом із додатками на офіційному сайті громади;

Стенограму або аудіо/відеозапис засідання комісії, на якому відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет  має оприлюднюватися на сайті у вигляді, наприклад, прямого посилання на канал Youtube, де вони розміщені;

«Бюджетні слухання» треба проводити щорічно та заздалегідь, до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на плановий рік, який виноситься на розгляд депутатського корпусу; результати слухань необхідно оприлюднювати разом із інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян до проекту рішення про бюджет;

запровадити практику розробки та поширення серед жителів громади «Бюджету для громадян». Для цього необхідно залучити фахових експертів для навчання з тематики опанування цим новим для України інструментарієм, провести тренінги та семінари;

— існуючі інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету слід доповнити он-лайн-інструментами для отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет.

* Стаття підготована в рамках проекту «Доброчесні громади»,яка реалізується громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

Програма USAID DOBRE спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залучення громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. Програма працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській.